پرش به محتوا

ساختار چارچوب راهنمای ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی

در این چارچوب چیزهایی که دانش‌آموزان باید در حیطه‌ی علوم رایانه و تفکر رایانشی بدانند در قالب مجموعه‌ای از مفاهیم پایه (اصلی) و چیزهایی که دانش‌آموزان باید بتوانند انجام دهند در قالب مجموعه‌ای از کنش‌های اصلی (شیوه‌ها و فعالیت‌های اصلی) تعریف شده است. همچنین، در ادامه یک مسیر پیشرفت یادگیری بر اساس پایه‌های تحصیلی دانش‌آموزان ارائه شده است.

به جنبش ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی بپیوندید