پرش به محتوا

محدوده و مخاطبین چارچوب

مفاهیم و عملکردهایی که در چارچوب راهنمای ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی تشریح می‌شود، همانند استانداردهای آموزشی نیستند که در آن انتظارات عملکرد مشخص و قابل اندازه‌گیری تعریف می‌شود، و همچنین همانند برنامه‌ها و فعالیت‌های درسی مفصل در قالب برنامه‎ی درسی نیز نیستند. در عوض، چارچوب راهنمای علوم رایانه و تفکر رایانشی یک راهنمای سطح بالا است که بر اساس آن، ذینفعان و فعالان مشارکت‌کننده در ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی می‌توانند نسبت به انجام اقداماتی نظیر توسعه‌ی استانداردها، ایجاد برنامه‌های درسی، شناسایی و تعریف منابع آموزشی (از جمله کتاب)، و تعیین اولویت‌های آموزش معلمان استفاده کنند. در واقع، این چارچوب راهنما مفاهیم کلیدی (که دانش‌آموزان باید بدانند) و حیطه‌های فعالیت (که دانش‌آموزان باید بتوانند انجام دهند) را مشخص می‌کند و می‌تواند برای ایجاد استانداردها (انتظارات عملکرد از آنچه دانش‌آموزان باید بدانند و انجام دهند) و همچنین تولید محتوا (از جمله کتاب و دوره‌های آموزشی) استفاده شود.

با توجه به گستردگی روزافزون حیطه‌ی علوم رایانه، این چارچوب امکان پوشش دامنه‌ی کامل محتوای علوم رایانه برای موضوعات مطالعاتی و پژوهشی پیشرفته را ندارد. در واقع، این چارچوب بیانگر یک سواد پایه برای همه‌ی دانش‌آموزان است و کسانی که تصمیم می‌گیرند علوم رایانه را عمیق‌تر مطالعه کنند، باید به فرصت‌ها و دوره‌های تخصصی در زمینه‌ی مباحث پیشرفته علوم رایانه که شامل محتوایی فراتر از این چارچوب است، مراجعه کنند.

این چارچوب ساختار دوره‌های آموزشی (حوزه و توالی موضوعات در یک دوره‌ی خاص) یا مسیرهای دوره (حوزه موضوعات و توالی در چندین دوره) را تعریف نمی‌کند. پنج مفهوم اصلی معرفی‌شده در این چارچوب برای به کارگیری به عنوان واحدهای مستقل در یک دوره یا موضوعات جداگانه که کل دوره‌ها را تعریف کنند، طراحی نشده است. در عوض، مفاهیم و کنش‌های معرفی‌شده در این چارچوب باید در طول فرصت‌های آموزشی با هم یکپارچه شوند.

این چارچوب برای مخاطبانی با سوابق مختلف، از جمله مربیانی که در حال یادگیری آموزش علوم رایانه هستند، نوشته شده است. این مخاطبان شامل:

  • سیاستگذاران و مدیران حیطه‌ی آموزش و پرورش؛
  • توسعه‌دهندگان برنامه‌های درسی (با تجربه‌ی کافی در علوم رایانه)؛
  • معلمان فعلی و جدید علوم رایانه، از جمله معلمان سایر حوزه‌های موضوعی و مربیان در محیط‌های غیررسمی؛
  • سازمان‌های حمایت‌کننده (غیرانتفاعی، کسب‌وکارها و ارائه‌دهندگان آموزش‌های غیررسمی).

به جنبش ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی بپیوندید