پرش به محتوا

سامانه‌های رایانشی

مفاهیم اصلی در علوم رایانه

افراد با طیف وسیعی از دستگاه‌های رایانشی که اطلاعات را جمع‌آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و بر اساس آن‌ها اقدام می‌کنند به روش‌هایی که می‌تواند بر قابلیت‌های انسان تأثیر مثبت و منفی بگذارد، تعامل دارند. اجزای فیزیکی (سخت‌افزار) و دستورالعمل‌ها (نرم‌افزار) که یک سامانه‌ی رایانشی را تشکیل می‌دهند، اطلاعات را به شکل دیجیتالی تبادل و پردازش می‌کنند. هنگام عیب‌یابی و اشکال‌زداییِ یک سامانه‌ی رایانشی که آن‌طور که در نظر گرفته‌شده کار نمی‌کند، داشتن درکی از سخت‌افزار و نرم‌افزار مفید است.

دستگاه‌های رایانشی

(Computing Devices)

افراد با طیف وسیعی از دستگاه‌های رایانشی که اطلاعات را جمع‌آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و بر اساس آن‌ها اقدام می‌کنند به روش‌هایی که می‌تواند بر قابلیت‌های انسان تأثیر مثبت و منفی بگذارد، تعامل دارند. اجزای فیزیکی (سخت‌افزار) و دستورالعمل‌ها (نرم‌افزار) که یک سامانه‌ی رایانشی را تشکیل می‌دهند، اطلاعات را به شکل دیجیتالی تبادل و پردازش می‌کنند. هنگام عیب‌یابی و اشکال‌زداییِ یک سامانه‌ی رایانشی که آن‌طور که در نظر گرفته‌شده کار نمی‌کند، داشتن درکی از سخت‌افزار و نرم‌افزار مفید است.

سخت‌افزار و نرم‌افزار

(Hardware & Software)

سامانه‌های رایانشی از سخت‌افزار و نرم‌افزار برای برقراری ارتباط و پردازش اطلاعات به شکل دیجیتال استفاده می‌کنند. در اولین گام‌ها، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که چگونه سامانه‌های رایانشی از سخت‌افزار و نرم‌افزار برای نمایش و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. در مسیر پیشرفت‌شان، دانش‌آموزان درک عمیق‌تری از تعامل بین سخت‌افزار و نرم‌افزار در سطوح مختلف در سامانه‌های رایانشی به دست می‌آورند.

عیب‌یابی

(Troubleshooting)

هنگامی که سامانه‌های رایانشی آن‌طور که در نظر گرفته شده، کار نمی‌کنند، راهبردهای عیب‌یابی و اِشکال‌زدایی[1] به افراد کمک می‌کند تا مشکل را حل کنند. در مراحل اولیه، دانش‌آموزان می‌آموزند که شناسایی مشکل اولین گام برای رفع آن است. در مسیر پیشرفت‌شان، دانش‌آموزان فرآیندهای حل مسئله با رویکردی نظام‌مند (سیستماتیک) و چگونگی توسعه‌ی راهبردهای‌شان برای عیب‌یابی و اِشکال‌زدایی را بر اساس درک عمیق‌تر از نحوه‌ی عملکرد سامانه‌های رایانشی فرا می‌گیرند.

[1] Debugging

به جنبش ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی بپیوندید