پرش به محتوا

چارچوبِ راهنمای ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی

با توجه به ضرورت فراهم‌آوری فرصت یادگیری و تجربه‌ی علوم رایانه و تفکر رایانشی برای همه‌ی دانش‌آموزان، در اینجا یک چارچوب راهنمای آموزش علوم رایانه و تفکر رایانشی ارائه شده است. در این چارچوب مفاهیم پایه‌ای و کنش‌های اصلی علوم رایانه و تفکر رایانشی که باید همه‌ی دانش‌آموزان فرصت یادگیری آن‌ها را داشته باشند، شناسایی و توصیف شده است. این چارچوب راهنمایی است برای ذینفعان عرصه‌ی آموزش که می‌خواهند استانداردها، برنامه‌ی درسی، ارزیابی‌ها، منابع و محتوای آموزشی یا برنامه‌های آماده‌سازی معلمان را طراحی کنند.

آموزش علوم رایانه و تفکر رایانشی یک زمینه‌ی در حال تحول با یک بدنه‌ی پژوهشی رو به رشد است و همچنان درس‌های زیادی باید آموخته شود زیرا به صورت پیوسته، سیستم‌های آموزشی در سرتاسر دنیا برای افزایش فرصت‌های علوم رایانه قدم بر می‌دارند و همچنین، علوم رایانه عرصه‌ای جوان و بسیار پویا است. چارچوب راهنمای ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی گامی اولیه و بنیادی برای اطلاع‌رسانی، الهام بخشیدن و هدایت کارهای اجرایی مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز چارچوب – یعنی علوم رایانه و تفکر رایانشی برای همه‌ی دانش‌آموزان است.

به جنبش ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی بپیوندید