پرش به محتوا

فناوری‌های رایانشی به صورت روزافزونی همه جا حاضر است و مردم از هر طبقه‌ای از زندگی باید با رایانش به شکلی آشنا باشند. این امر موجب افزایش تقاضا برای مهارت‌های رایانشی شده و نگرانی‌هایی در خصوص کمبود نیروی انسانی خبره در این حیطه‌ی به وجود آورده است. در اوایل قرن نوزدهم برای رسیدگی به تقاضای مهارت‌های مورد نیاز در انقلاب صنعتی، علوم و ریاضیات در برنامه‌ی درسی مدارس گنجانده شد. اکنون که در انقلاب دیجیتال هستیم، باید به فرزندان‌مان مهارت‌هایی را برای عصر دیجیتال آموزش دهیم. ما باید فرزندان‌مان را طوری تربیت کنیم که خالق و مخترع فناوری باشند و در عین حال به آن‌ها بیاموزیم که شهروندانی مسئولیت‌پذیر نیز باشند. بنابراین، آموزش رایانش، که حل مسئله، تفکر رایانشی و مهارت‌های استدلال انتقادی را ارتقا می‌دهد، هم‌تراز با ریاضیات و علوم ضروری است.

چشم‌انداز

آماده‌سازی دانش‌آموزان برای مشارکت خلاقانه در عصر دیجیتال

مأموریت

برای آموزش رایانش (علوم رایانه) به عنوان یک علم به همه‌ی دانش‌آموزان در همه‌ی مدارس کشور تا سال 1408

اهداف

برای دستیابی به موارد فوق، ما:

  • برای ارتقای علوم رایانه به سطح سایر علوم و ریاضیات قدم برداریم. تأثیرگذاری بر تغییرات سطح سیاست برای تغییر برنامه‌ی درسی مبتنی بر ICT به برنامه‌ی درسی مبتنی بر علوم رایانه (CS)،
  • برنامه‌ی درسی تفکر رایانشی را شکل می‌دهیح و وسایل کمک آموزشی مورد نیاز را ایجاد می‌کنیم.
  • آموزش‌های پداگوژی (دانش و تکنیک‌های آموزشی) و محتوایی به معلمان ارائه می‌کنیم.
  • جوامع معلمان و مربیان را ایجاد و از ایشان حمایت می‌کنیمبه جنبش ترویج علوم رایانه و تفکر رایانشی بپیوندید